Bộ 3 ứng dụng giải quyết khó khăn của doanh nghiệp về Quản lý thời gian làm việc & chấm công nhân viên

Để giúp các doanh nghiệp giải quyết các khó khăn này, Base ra mắt bộ ứng dụng nhân sự gồm ba sản phẩm: Base Checkin để quản lý dữ liệu chấm công, Base Timesheet để bộ phận nhân sự tính công tự động và Base Timeoff để quản lý và phê duyệt ngày phép. Các ứng dụng có tính năng chuyên sâu và được tích hợp trên nền tảng Base HRM. Đây là điểm nổi bật của Base HRM so với các phần mềm chấm công. tính lương hiện nay trên thị trường.

Employee Data Platform – Nền tảng dữ liệu nhân sự là gì?

Giá trị mà một nhân sự tốt mang lại cho doanh nghiệp là vô cùng lớn, sẽ thật thiếu sót nếu không có cách nào để ghi nhận lại toàn bộ dữ liệu của họ. Với Base HRM+, Base muốn giúp các nhà lãnh đạo tiếp cận một giải pháp dữ liệu nhân sự toàn diện, hay còn gọi là Employee Data platform.