SWOT là gì? Phân tích mô hình ma trận SWOT cho doanh nghiệp

swot-la-gi-34

Binh pháp Tôn Tử đã có câu: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.”  Nếu chỉ thấu hiểu về doanh nghiệp cá nhân thôi thì chưa đủ, nhất là khi độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, vì vậy SWOT được phát triển và ứng dụng vào

Mô hình quản trị số: Tương lai của quản trị

quan-tri-so

Chuyển đổi số đã và đang thay đổi sâu sắc cách doanh nghiệp hoạt động. Theo dòng chảy xu hướng, công nghệ đang được triển khai một cách linh hoạt và hiệu quả, tối ưu hóa mọi khía cạnh của bộ máy vận hành và chức năng nghiệp vụ của