Sử dụng Base Inside trong Truyền thông nội bộ – Làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp hạnh phúc?

Khi bước vào một doanh nghiệp, chúng ta có thể cảm nhận được rằng đó là một doanh nghiệp hạnh phúc hay một doanh nghiệp đang có rất nhiều vấn đề trong nội bộ. Nếu một doanh nghiệp có những nhân viên hạnh phúc, công ty đó sẽ có những cơ hội phát triển hơn các doanh nghiệp khác.