Phương pháp quản trị của Base Review trong Đánh giá nhân sự (Performance Review)

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự là một bài toán khó. Deloitte – một trong những công ty tư vấn quản trị hàng đầu thế giới – đã dành ra trung bình 2 triệu giờ mỗi năm để điền form, chấm điểm, tổ chức các cuộc họp hành liên quan đến đánh giá nhân sự. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Deloitte về vấn đề này, chỉ 6% doanh nghiệp cảm thấy thời gian bỏ ra cho việc đánh giá nhân sự phù hợp với giá trị họ nhận được.

Mẫu chính sách đánh giá nhân viên

Chính sách đánh giá nhân viên cần được minh bạch tại mọi doanh nghiệp. Người làm nhân sự sẽ cần tùy chỉnh mẫu chính sách dưới đây dựa trên các yếu tố sẵn có để phổ biến chúng tới nội bộ của mình.

Quy trình 5 bước đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Có quy trình đánh giá nhân viên rành mạch là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động quản trị nhân sự. Nếu tiến hành hiệu quả, nó sẽ đảm bảo tính công bằng, minh bạch; thúc đẩy tăng trưởng và cổ vũ tinh thần làm việc của nhân viên.