Case study: Quy trình làm việc với client trong marketing agency

Hướng dẫn thiết lập quy trình làm việc hiệu quả với client trong marketing agency 1. Tổng quan về agency marketing Trong giới marketing, có 2 loại công ty mà “người trong ngành” gọi là Client và Agency. Làm marketing tại Client là “làm nhiều việc cho một người” (làm

Case study: Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

Điều quan trọng đối với quy trình này là doanh nghiệp cần đảm bảo thời gian phản hồi khách hàng (SLA) cam kết giới hạn trong thời gian cho phép, nhằm đảm bảo lỗi sai từ bên cung cấp dịch vụ không làm ảnh hưởng, gián đoạn công việc của khách hàng. Dưới đây Base sẽ gợi ý một quy trình xử lý khách hàng để bạn tham khảo và thiết kế cho doanh nghiệp của mình.