Làm thế nào để thúc đẩy tiến độ dự án Thiết kế – Thi công: Case study BookHome & Nội thất Anh Phát

quan-ly-tien-do-thi-cong-xay-dung-cong-trinh

Trong bối cảnh kinh tế biến động, các bài toán thường nhật trở thành các vấn đề cấp bách cần giải quyết nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục đứng vững và phát triển. Với các doanh nghiệp ngành Thiết kế – Thi công, vấn đề cấp bách hàng đầu là tiến độ thi công dự án.