Case study: Quản trị quy trình tuyển dụng nhân sự

Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn sở hữu lợi thế cạnh tranh về năng lực nhân sự đều cần đầu tư công sức và thời gian vào việc tuyển dụng. Một quy trình tuyển dụng tốt sẽ hạn chế bỏ sót ứng viên tiềm năng, đồng thời sơ loại những

Phân quyền như thế nào cho đúng: Khi sếp là điểm tắc nghẽn trong quy trình?

Hãy tưởng tượng, các luồng công việc vận hành trong công ty giống như một dòng chảy. Người ra quyết định trong công ty (sếp) chính là người chịu “lưu lượng” công việc nhiều nhất, bởi mọi kế hoạch, đề xuất đều phải qua sếp phê duyệt mới được tiến hành thực thi. Điều này khiến sếp vô tình trở thành điểm tắc nghẽn trong quy trình. Hãy liên tưởng tình huống này tới hình ảnh nút cổ chai (bottleneck), nút cổ chai ở đâu thì luồng công việc qua đó sẽ chảy chậm. Lưu lượng công việc trong công ty bằng đúng lưu lượng chảy qua nút cổ chai đó.

Phần mềm quản lý quy trình Base Workflow giúp cải tiến và tự động hoá quy trình làm việc như thế nào?

Nếu doanh nghiệp có cơ cấu nhân sự phức tạp, phần mềm sẽ hữu ích ở các phòng ban sẵn có luồng công việc rõ ràng (ví dụ: phòng tuyển dụng, bộ phận xử lý hợp đồng,…). Còn với quy mô nhỏ và một số lĩnh vực kinh doanh nhất định, bạn có thể dùng nó làm “xương sống” để vận hành doanh nghiệp (ví dụ như công ty dịch vụ tư vấn pháp lý).