Java Developer

Vai trò và nhiệm vụ của các Java Developer bao gồm quản lí quá trình phát triển ứng dụng Java/ Java EE, đồng thời thể hiện chuyên môn của mình trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ lên concept và thiết kế cho tới việc kiểm tra.

1. Tổng quan vị trí

Công việc chính của một Java Developer là xây dựng các ứng dụng cấp doanh nghiệp với hiệu suất cao và có khả năng mở rộng. Java Developer làm việc trong nhóm phần mềm, phụ trách các ứng dụng cốt yếu. Vai trò và nhiệm vụ của các Java Developer bao gồm quản lí quá trình phát triển ứng dụng Java/ Java EE, đồng thời thể hiện chuyên môn của mình trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ lên concept và thiết kế cho tới việc kiểm tra.

2. Trách nhiệm công việc

 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng với số lượng users/ requests/ data lớn cùng độ trễ thấp khi tương tác cho các hệ thống cốt yếu và tạo ra hệ thống có hiệu suất và độ sẵn sàng cao 
 • Đóng góp vào tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển sản phẩm 
 • Viết code đẹp, hiệu quả và có thể kiểm tra được 
 • Đảm bảo các thiết kế đều tuân thủ theo bản mô tả chi tiết 
 • Chuẩn bị và sản xuất ra các yếu tố phần mềm 
 • Hỗ trợ cải tiến liên tục thông qua các công nghệ kiểm tra và present bản architectural review 

3. Yêu cầu công việc

 • Bằng Cử nhân/ Thạc sĩ trong ngành Khoa học Máy tính, Kĩ sư hoặc một ngành có liên quan 
 • Chứng nhận kinh nghiệm thực tế trong việc Phát triển Phần mềm 
 • Chứng nhận kinh nghiệm trong việc Phát triển Java 
 • Có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng sử dụng platform Java EE 
 • Thiết kế và phân tích hướng đối tượng sử dụng các design pattern thông thường 
 • Có hiểu biết sâu sắc Java và JEE Internals (Classloading, Memory Management, Transaction Management etc) 
 • Kiến thức xuất sắc về Cơ sở dữ liệu, công nghệ SQL và ORM (JPA2, Hibernate) 
 • Có kinh nghiệm với Spring Framework 
 • Từng là một Sun Certificated Java Developer 
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng trên web sử dụng ít nhất một khung web nổi tiếng (JSF, Wicket, GWT, Spring MVC) 
 • Có kinh nghiệm với phương pháp test-driven development (TDD – tiếp cận cải tiến để phát triển) 

Tham khảo mô tả công việc các vị trí tương tự: Web DeveloperMobile DeveloperProgrammer

Base.vn – Nền Tảng Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện, tự hào đồng hành cùng +8000 khách hàng doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như: VIB, ACB, MB, Sacombank, VPBank, Vissan, Golden Gate, Pizza Hut, Twitter Beans Coffee, Decathlon, Bamboo Airways, Ninja Van Việt Nam, Rạng Đông, Á Đông ADG, Nagakawa Group, CenLand, Địa Ốc Him Lam, Ecopark, Amber Academy, Goldsun Media Group, Urbox, Medipharco, Bệnh viện Phổi Trung Ương, Bệnh viện Gia An 115, Thái Hà Books…

Download miễn phí combo 5 tài liệu tuyển dụng-nhân sự chỉ với 1 click tại đây.

bo-cau-hoi-phong-van-vi-tri-java-developer-jd

Viết một bình luận