Phân quyền – Tính năng quan trọng trong phần mềm quản trị

Công ty nào cũng có quy định rõ ràng về Quyền hạn và trách nhiệm của từng vị trí trong công ty. Tuy nhiên, điều đó sẽ chẳng còn mấy giá trị khi Phần mềm Quản trị mà bạn lựa chọn không đủ tính năng giúp bạn “số hóa” quyền hạn đó và mang chúng vào thực tế Doanh nghiệp.

Base Wework – Lời giải cho bài toán quản lý công việc hiệu quả

“Chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên khi bắt đầu làm việc ở bất kỳ tổ chức nào, họ đều mong muốn hoàn thành tốt công việc của mình. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là giúp họ làm được điều đó và phát huy năng lực tốt nhất. Base Wework được tạo ra cũng chính bởi mục tiêu ấy”.