Photo of author

Nguyễn Hoài Giang

Ms. Nguyễn Hoài Giang (Hoàng Trâm) là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị nguồn nhân lực, từng đào tạo tư vấn triển khai cho nhiều thương hiệu lớn như Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Hoa Sao, Maple Leaves,… Chị cũng đồng thời là chuyên gia tư vấn QTNS cho Công ty Tư vấn quản trị thương hiệu Thanhs; chuyên gia tư vấn QTNNL cho Công ty Cổ phần Bizen Việt Nam, và là Chủ nhiệm CLB Những người làm nhân sự (HRFC) với gần 20,000 thành viên.