Photo of author

Phạm Kim Hùng

Với niềm tin rằng công nghệ sẽ mang lại những giá trị lớn cho tương lai, Phạm Kim Hùng cùng đội ngũ những người sáng lập đã xây dựng Base.vn - Nền tảng SaaS đầu tiên trong khu vực kết nối các ứng dụng công nghệ cho quản trị và điều hành doanh nghiệp. Sau 7 năm, Base.vn hiện sở hữu gần 100 ứng dụng trên hệ sinh thái, đóng vai trò lớn trong những thay đổi và cải biến trong cách vận hành và quản trị của hơn 8000 doanh nghiệp. Năm 2022, ông Hùng tiếp tục sáng lập True Platform - là sự tiếp nối tầm nhìn toàn cầu sau sự phát triển mạnh mẽ của Base.vn ở Việt Nam.