Photo of author

Trịnh Ngọc Bảo

Anh Trịnh Ngọc Bảo là nhà Đồng sáng lập & cựu Giám đốc vận hành của Base.vn. Với sứ mệnh đưa công nghệ trở thành một chiến lược trong mỗi doanh nghiệp, anh Bảo được biết đến là người mang đến nhiều ý tưởng và góc nhìn mới trong việc áp dụng và triển khai phần mềm vào doanh nghiệp.