Photo of author

Trương Quốc Thắng

Anh Quốc Thắng có 5 năm kinh nghiệm trong ngành dữ liệu, từng hỗ trợ xây dựng hệ thống dữ liệu từ con số 0 cho các doanh nghiệp đa ngành như: Thẩm định giá, F&B, Bán lẻ, Sản xuất phần mềm, Bất động sản... Hiện tại anh nắm vai trò Trưởng Bộ phận Dữ liệu tại Base.vn.