Photo of author

Trần Tuấn Anh Nghĩa

Anh Trần Tuấn Anh Nghĩa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị đổi mới & Khởi nghiệp tại đại học Bournemouth, Anh Quốc và là một trong những nhân sự đầu tiên tham gia vào thị trường miền Nam của Base.vn. Trong suốt 5 năm làm việc, anh đã tích lũy kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hơn 500+ Doanh nghiệp, có thể kể đến như: SIP Corp, Vòng Xanh, Soc&Brothers, GotecLand, Himlam Land, Thiên Nam Hòa, Long Beach Pearl... Hiện anh nắm giữ vai trò Giám đốc Trung tâm kinh doanh khu vực phía Nam của Base.vn.