Photo of author

Lê Đình Hiếu

Anh Lê Đình Hiếu tốt nghiệp UCLA ngành Toán Kinh tế, tốt nghiệp Chương trình Lãnh đạo Doanh nghiệp xã hội tại Đại học Stanford và chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Khởi nghiệp Giáo dục tại Đại học Pennsylvania. Anh từng làm việc tại các công ty tư vấn về tài chính và chiến lược tại Mỹ và Việt Nam, giữ vị trí Giám đốc cấp T tại Vingroup. Hiện anh đang khởi nghiệp với 3 tổ chức giáo dục đào tạo.

Từ CEO 2 năm quản lý doanh nghiệp từ xa: Văn hóa, quy trình và công nghệ là cốt lõi thành công

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang mô hình làm việc từ xa. Làm thế nào để đảm bảo nhân viên vẫn làm việc? Làm thế nào để gắn kết tinh thần nhân viên? Làm thế nào để công ty đứng vững trước giai đoạn khó khăn?