GIẢI PHÁP THAY THẾ EXCEL VÀ EMAIL TRONG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

21/09/2017

Mọi sự bế tắc trong quản lý công việc hay dự án của doanh nghiệp do công cụ truyền thống Email&Excel gây ra cần phải chấm dứt?

Từ khóa

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU LANDING PAGE

Ebook này hướng dẫn tất cả những gì bạn cần về lập kế hoạch xây dựng và tối ưu Landing Page, nhằm nâng cao tỉ lệ chuyển đổi trên trang của bạn.

AGILE MARKETING - XU HƯỚNG QUẢN LÝ TEAM MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

93% những marketers áp dụng Agile Marketing nói rằng phương pháp này đẩy nhanh tốc độ và tính minh bạch trong team, họ dễ dàng thích ứng hơn với yêu cầu thay đổi liên tục. Tìm hiểu về phương pháp này.

CẨM NANG XỬ LÝ 9 VẤN ĐỀ CỐT YẾU TRONG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN

Giải pháp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp để ứng phó với những vấn đề mang tính chiến lược và cốt yếu trong công tác quản lý

Đăng ký nhận bản tin