AGILE MARKETING - XU HƯỚNG QUẢN LÝ TEAM MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

31/03/2018

93% những marketers áp dụng Agile Marketing nói rằng phương pháp này đẩy nhanh tốc độ và tính minh bạch trong team, họ dễ dàng thích ứng hơn với yêu cầu thay đổi liên tục. Tìm hiểu về phương pháp này.

Từ khóa

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU LANDING PAGE

Ebook này hướng dẫn tất cả những gì bạn cần về lập kế hoạch xây dựng và tối ưu Landing Page, nhằm nâng cao tỉ lệ chuyển đổi trên trang của bạn.

CẨM NANG XỬ LÝ 9 VẤN ĐỀ CỐT YẾU TRONG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN

Giải pháp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp để ứng phó với những vấn đề mang tính chiến lược và cốt yếu trong công tác quản lý

BỘ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 4.0

Ứng dụng các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để nâng cao hiệu suất làm việc của doanh nghiệp

Đăng ký nhận bản tin