Talent Acquisition Manager

Talent Acquisition Manager

Talent Acquisition Manager là người chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân tài và đảm bảo hoạt động tuyển dụng diễn ra hiệu quả. Sau đây là mô tả chi tiết vị trí.

Checklist xây dựng chiến lược thu hút ứng viên tài năng

Checklist xây dựng chiến lược thu hút ứng viên tài năng

Đáp ứng được những tiêu chí trong chiến lược này sẽ giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh mới bền vững.