Mẫu email giới thiệu nhân viên mới gia nhập công ty

Mẫu email giới thiệu nhân viên mới gia nhập công ty

Viết email giới thiệu nhân viên mới tới toàn thể công ty là một thao tác rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để nhân viên mới tự tin hòa nhập với môi trường công sở.