Giám đốc nhân sự (HR Director)

Giám đốc nhân sự (HR Director)

Giám đốc nhân sự là người đảm bảo hoạt động quản trị nhân sự diễn ra trơn tru, hiệu quả; phục vụ tốt nhất cho mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp. Sau đây là mô tả chi tiết công việc.

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc Kinh doanh Khu vực (Regional Sales Manager)

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc Kinh doanh Khu vực (Regional Sales Manager)

Các Giám đốc Kinh doanh Khu vực chịu trách nhiệm giám sát và phát triển doanh số bán hàng tại các quận huyện hoặc các khu vực cụ thể. Đồng thời, họ đặt ra chỉ tiêu bán hàng, mở rộng cơ sở khách hàng của công ty và phụ trách theo dõi các đối thủ cạnh tranh.

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc Phát triển Kinh doanh (Business Development Manager)

Bộ câu hỏi phỏng vấn Giám đốc Phát triển Kinh doanh (Business Development Manager)

Giám đốc Phát triển Kinh doanh có nhiệm vụ tìm kiếm và tạo ra các mối làm ăn cho công ty. Công việc chính của họ là bán sản phẩm, chốt các đơn hàng kinh doanh hoặc thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ này.

Giám đốc điều hành (CEO)

Giám đốc điều hành (CEO)

CEO là người chỉ huy chính trong doanh nghiệp, nhận nhiệm vụ hoạch định chiến lược và tầm nhìn thích hợp, hướng tới mục tiêu là phát triển công ty về dài hạn.