Game Developer

Game Developer

Game Developer tham gia vào mọi khía cạnh của công việc chế tạo game, từ việc lên concept cho tới khi đưa ra sản phẩm hoàn thiện.

Java Developer

Java Developer

Vai trò và nhiệm vụ của các Java Developer bao gồm quản lí quá trình phát triển ứng dụng Java/ Java EE, đồng thời thể hiện chuyên môn của mình trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, từ lên concept và thiết kế cho tới việc kiểm tra.

Kĩ sư Phần mềm (Software Engineer)

Kĩ sư Phần mềm (Software Engineer)

Vai trò chính của một Kĩ sư Phần mềm là đảm nhiệm các công việc thiết kế, phát triển và cài đặt các giải pháp phần mềm.

Mobile Developer

Mobile Developer

Mobile Developer phối hợp với các nhóm nội bộ trong công ty, từ đó phát triển và duy trì các ứng dụng di động, xây dựng thế hệ các ứng dụng di động tiếp theo.

Web Developer

Web Developer

Web Developer có nhiệm vụ xây dựng website, thiết kế hiển thị trên trang chủ, cũng như bố cục và tính năng của trang web.

Lập trình viên (Programmer)

Lập trình viên (Programmer)

Lập trình viên là những người thành thạo với công việc coding, chính vì vậy họ cần có niềm đam mê nhất định với công nghệ thông tin nói chung và xây dựng phần mềm nói riêng.

Giám đốc công nghệ (CTO)

Giám đốc công nghệ (CTO)

Giám đốc Công nghệ là người có khả năng lãnh đạo tốt trong lĩnh vực công nghệ, giao tiếp tốt với các nhân viên, nhà đầu tư và khách hàng.

Back-end Developer

Back-end Developer

Front-end Developer chịu trách nhiệm chính cho Server của các ứng dụng chạy trên Web, cần có kĩ năng lập trình xuất sắc và niềm đam mê phát triển ứng dụng hoặc cải tiến các ứng dụng có sẵn.

Front-end Developer

Front-end Developer

Một Front-end Developer cần phải là một chuyên gia về công nghệ, luôn tò mò về các kĩ thuật công nghệ số và có quyết tâm kết hợp tính khả dụng với mặt hình ảnh thiết kế.