Mẫu quyết định tăng lương mới nhất (Tải miễn phí)

Mẫu quyết định tăng lương mới nhất (Tải miễn phí)

Khi có nhu cầu bổ nhiệm chức vụ cao hoặc tưởng thưởng cho một cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công ty, chắc chắn mẫu quyết định tăng lương sẽ là thứ đầu tiên nhà quản lý cần. Dưới đây là mẫu quyết định tăng lương mới nhất dành cho doanh nghiệp.

Mẫu quyết định tuyển dụng

Mẫu quyết định tuyển dụng

Cách viết một bản quyết định tuyển dụng đúng chuẩn được Base Hiring biên tập, tổng hợp và đưa ra mẫu ví dụ.

Mẫu chính sách đánh giá nhân viên

Mẫu chính sách đánh giá nhân viên

Chính sách đánh giá nhân viên cần được minh bạch tại mọi doanh nghiệp. Người làm nhân sự sẽ cần tùy chỉnh mẫu chính sách dưới đây dựa trên các yếu tố sẵn có để phổ biến chúng tới nội bộ của mình.