Checklist câu hỏi dành cho nhà cung cấp phần mềm tuyển dụng

Checklist câu hỏi dành cho nhà cung cấp phần mềm tuyển dụng

Sau khi xác định chính xác nhu cầu của đội ngũ tuyển dụng, bạn sẽ có cơ sở để lựa chọn phần mềm tuyển dụng chính xác hơn. Bộ câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn đánh giá tốt hơn về giải pháp ATS của nhà cung cấp, từ đó đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Checklist xây dựng chiến lược thu hút ứng viên tài năng

Checklist xây dựng chiến lược thu hút ứng viên tài năng

Đáp ứng được những tiêu chí trong chiến lược này sẽ giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh mới bền vững.