Giám đốc Kinh doanh khu vực (Sales Regional Manager)

Giám đốc Kinh doanh khu vực (Sales Regional Manager)

Giám đốc Kinh doanh khu vực là người chịu trách nhiệm mở rộng tập khách hàng và quản lí đội ngũ kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số trên một khu vực cụ thể.

Account Manager

Account Manager

Một Account Manager phải có khả năng phối hợp tốt với đội ngũ kinh doanh nhằm giúp đạt chỉ tiêu doanh số mà vẫn đảm bảo độ hài lòng cho khách hàng. 

Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Giám đốc Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Giám đốc Phát triển kinh doanh là người chịu trách nhiệm vạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. 

Giám đốc Kinh doanh (Sales Manager)

Giám đốc Kinh doanh (Sales Manager)

Giám đốc Kinh doanh là người chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh và điều phối đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt được mục tiêu về doanh số. 

Nhân viên Telesales

Nhân viên Telesales

Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telesales Presentative) là những người chịu trách nhiệm trực tiếp gọi điện tới khách hàng tiềm năng và giới thiệu cho họ về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.  

Account Executive

Account Executive

Account Executive là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lí các vấn đề giao tiếp với khách hàng.

Nhân viên Phát triển kinh doanh (Business Development Representative)

Nhân viên Phát triển kinh doanh (Business Development Representative)

Tổng quan vị trí Nhân viên Phát triển kinh doanh đóng vai trò cầu nối giữa bộ phận Marketing và Sales. Họ tiếp cận và thuyết phục khách hàng tiềm năng (chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp) trở thành người sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nhân viên kinh doanh (Sales Representative)

Nhân viên kinh doanh (Sales Representative)

Một Nhân viên kinh doanh cần phải có tư duy theo mục tiêu, chủ động tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.