Điện thoại viên (Call center Representative)

Điện thoại viên (Call center Representative)

Là người “con dâu chăm họ”, công việc chính của người Điện thoại viên là quản lí các cuộc gọi của các khách hàng.

Nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân

Nhân viên lễ tân là đầu mối liên lạc với công ty. Nhiệm vụ của một lễ tân là các công việc hỗ trợ hành chính trong toàn tổ chức như: chào đón khách đến doanh nghiệp, chuyển giao thư từ, chuyển máy điện thoại,...