OKR 03/04/2021
Mô hình OKR và Mô hình S.M.A.R.T: Điểm giống và khác nhau

Đâu là phương pháp quản trị mục tiêu tốt hơn: OKR hay S.M.A.R.T?

Quản lý dự án 04/10/2017
6 bước lập kế hoạch hoàn hảo cho nhà quản trị hiện đại

Đối với một nhà quản lý hay lãnh đạo doanh nghiệp trước khi bắt đầu một dự án hay bất kỳ chiến lược nào như: Chiến lược phát triển sản phẩm, Chiến lược truyền thông,... thì việc đầu tiên phải làm là “lập kế hoạch”

Đăng ký nhận bản tin