Quản lý dự án 27/04/2020
Tổng quan về nguyên tắc Agile và cách áp dụng Agile trong quản lý dự án

Quản lý dự án theo nguyên tắc Agile nổi lên như một sự thay thế tối ưu cho các mô hình quản lý dự án truyền thống như Waterfall. Tại sao lại như vậy?

Đăng ký nhận bản tin