Tổng quan sơ đồ Gantt và hướng dẫn cách vẽ sơ đồ Gantt trong Excel

Trải qua hơn 100 năm, tại sao cho đến giờ vẫn Gantt Chart vẫn là một trong những phương pháp lập kế hoạch phổ biến và hữu ích nhất trong việc quản lý dự án?

Đăng ký nhận bản tin