Tuyển dụng 18/12/2017
Hướng dẫn xây dựng bảng mô tả công việc qua 6 phần

Một bản mô tả công việc có đầy đủ thông tin và được trình bày rõ ràng sẽ chắc chắn thu hút nhiều ứng viên tiềm năng. Sau đây là một quy trình hoàn thiện để xây dựng một bảng mô tả công việc đúng chuẩn!

Tuyển dụng 28/06/2017
Đúng và sai khi viết mô tả công việc

Làm thế nào để có một bản mô tả công việc hoàn hảo giúp bạn tuyển đúng người? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ một số nguyên tắc cơ bản cần lưu ý trước khi viết bản mô tả công việc.

Đăng ký nhận bản tin