Agile Organization: Mô hình vượt bão kỷ nguyên VUCA

“Chưa bao giờ tốc độ thay đổi của thị trường lại nhanh như hiện nay, nhưng tương lai, như ta sẽ thấy, sự thay đổi sẽ còn chóng mặt hơn bây giờ” - McKinsey.

Đăng ký nhận bản tin