Để không lạc lõng trong vai trò một nhà quản lý mới: 7 nhiệm vụ mà bạn cần nhanh chóng thực hiện

Công cuộc đảm nhiệm vị trí quản lý sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ sau đây.

Doanh nghiệp 4.0: Yếu tố sống còn chính là hiệu quả làm việc có thể đo lường

Đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần cải thiện đó chính là hiệu quả làm việc. Vì sao yếu tố này lại trở nên quan trọng đến vậy?

Đừng chủ quan với hiệu quả làm việc thấp của nhân viên: 3 hệ quả sau đây thực sự khôn lường

​​​​​​​Hiệu quả làm việc thấp không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn có những tác động xấu đối với môi trường làm việc và tinh thần của nhân viên.

Hiệu quả làm việc thấp: Lỗi tại nhân viên hay công cụ quản lý?

Là một nhà quản lý, chắc bạn cũng hiểu rõ hiệu quả làm việc thấp tác động xấu thế nào đến doanh nghiệp của bạn. Thế nhưng công cụ quản lý có lỗi gì trong chuyện này hay không?

Đăng ký nhận bản tin