Doanh nghiệp 4.0: Yếu tố sống còn chính là hiệu quả làm việc có thể đo lường

Đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần cải thiện đó chính là hiệu quả làm việc. Vì sao yếu tố này lại trở nên quan trọng đến vậy?

Đừng chủ quan với hiệu quả làm việc thấp của nhân viên: 3 hệ quả sau đây thực sự khôn lường

​​​​​​​Hiệu quả làm việc thấp không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn có những tác động xấu đối với môi trường làm việc và tinh thần của nhân viên.

Đăng ký nhận bản tin