OKR 10/12/2018/span>
Mô hình OKR và Mô hình S.M.A.R.T: Điểm giống và khác nhau

Đâu là phương pháp quản trị mục tiêu tốt hơn: OKR hay S.M.A.R.T?

OKR 10/12/2018/span>
Làm thế nào để xác định đúng Kết quả then chốt trong phương pháp quản trị OKR?

Mục tiêu trong OKR có thể dễ dàng thống nhất, nhưng muốn xác định đúng Kết quả then chốt phải làm thế nào?

OKR 10/12/2018/span>
OKR là gì? Mọi điều bạn cần biết để làm quen với Quản trị theo mục tiêu và Kết quả then chốt

Bạn đã biết gì về phương pháp quản trị nổi tiếng OKR?

OKR 10/12/2018/span>
Ngưng nói về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược: Đây mới là cách nên dùng để nói về mục tiêu công ty

Những từ ngữ đao to búa lớn không phải lúc nào cũng hiệu quả. Mục tiêu công ty cần nhìn nhận thực tế hơn!

Đăng ký nhận bản tin