Cách triển khai hệ thống lương 3P: Cách tính lương cho nhân viên chính xác nhất

Bạn đã biết về một hệ thống lương chuẩn quốc tế, làm hài lòng cả nhân viên và doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu về hệ thống lương 3P qua bài viết sau.

Các công thức tính lương cơ bản trong doanh nghiệp

Tiền lương là vấn đề mà cả chủ doanh nghiệp và người lao động đều đặc biệt quan tâm. Bài viết cung cấp công thức tính lương cơ bản và các lưu ý trong tính lương kể từ năm 2018.

Cách xây dựng thang bảng lương hiện hành

Chi tiết về cách xây dựng thang bảng lương để đóng BHXH và tuân thủ các nguyên tắc khác trong xây dựng thang bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký nhận bản tin