Chuyên viên Mạng xã hội

Trách nhiệm của người phụ trách Social media không hề nhỏ, vì họ đại diện cho thương hiệu của bạn trong những tương tác liên quan với khách hàng với vai trò của sales lẫn customer service. Vậy làm thế nào để lựa chọn ứng viên phù hợp?

Java Senior Developer

Java Developer cần có mức độ hiểu biết về các khái niệm thuật toán cơ bản và sự hiểu biết sâu rộng về cơ sở dữ liệu.

Giám đốc Hình ảnh (Art Director)

Giám đốc Hình ảnh (Art Director) cần phải là một designer lão luyện với kĩ năng giao tiếp qua hình ảnh tốt. Bạn có thể tham khảo bộ câu hỏi phỏng vấn dưới đây để tìm hiểu về ứng viên.