Phương pháp quản lý hồ sơ và nguồn data ứng viên

Quản lý hồ sơ và data ứng viên giúp nâng cao hiệu quả tuyển dụng lên đến 200% và giảm chi phí đi 1/3, thông qua khả năng tái sử dụng một cách có chiến lược.

Tương lai của công nghệ tuyển dụng - Applicant Tracking System

Công nghệ E-hiring hay hệ thống quản lí tuyển dụng ATS là đỉnh cao và thiết yếu trong nền HR 4.0. Tìm hiểu ngay.

Cẩm nang xây dựng thương hiệu tuyển dụng chuyên nghiệp

9 bước giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo lợi thế trong thu hút tài năng. Tìm hiểu ngay.

Công thức tuyển dụng 4.0 và Công nghệ E-hiring

Mối quan hệ giữa ứng viên và nhà tuyển dụng thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi cách thức tìm kiếm tài năng. Việc bắt kịp với công thức tuyển dụng của kỉ nguyên 4.0 sẽ giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh mới bền vững.

Chiến lược tuyển dụng cho Doanh nghiệp trong kỉ nguyên 4.0

Tìm hiểu ngay 8 bước hoạch định chiến lược tuyển dụng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh sắc bén cho doanh nghiệp trong kỉ nguyên 4.0

Bộ tiêu chí đánh giá bộ phận Sales & Account

Bộ khung năng lực ứng viên giúp Nhà tuyển dụng đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác.

Bộ câu hỏi phỏng vấn dành cho vị trí quản lý

Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn để tăng hiệu quả buổi phỏng vấn một cách tối đa

Đăng ký nhận bản tin